Daisuke Ebisawa

Japanische Mannschaft

Herren  
Daisuke EbisawaJPNisa1JPNkasahara1
wikilogo Daisuke Ebisawa
28.05.1978
wikilogoHidenori Isa
30.07.1976
wikilogo Tatsumi Kasahara
21.01.1977
Misao Kodate  
Misao Kodate
16.11.1961
  
JPNsuga1Satoru AbeJunji Nagai
wikilogoKyoji Suga
11.05.1969
wikilogo Satoru Abe
11.09.1982
wikilogo Junji Nagai
05.12.1981
   
Damen  
Natsuko AbeNaoko AzegamiItsuka Owada
Natsuko Abe
09.08.1982
Naoko Azegami
29.01.1985
Itsuka Owada
08.05.1980
JPNotaka1JPNizumimegumi1Fuyuko Suzuki
wikilogoTomomi Otaka
21.11.1976
wikilogoMegumi Izumi
04.03.1983
Fuyuko Suzuki
13.01.1989
JPNtanakatamami1JPNtsukidateikuyo1Itsuka Yahata 
wikilogoTamami Tanaka
25.05.1975  
wikilogoIkuyo Tsukidate
15.01.1977
wikilogo Itsuka Yahata
08.05.1980
   
Scroll to Top