9. Januar 2006
Team China

Chinesische Mannschaft

 Qing Zhang, Chengye Zhang, Yingchao Kong, Xianying Liu im Sommer […]